سفارش نوازد دلخواه

فرض کنید قبل از اینکه نوزادی به دنیا بیاید،پدر و مادر نوزاد بتوانند نه تنها جنسیت،بلکه ویژگیهای دیگر نوزاد را هم خودشان انتخاب کنند.مانند رنگ چشم،رنگ مو ،فرم بینی،ترتیب دندانها و اندازه لبها.(هرچیزی که فکر میکنند وقتی نوزاد به دنیا آمد دوست دارند آن شکلی باشد.)

فرض کنید برای این منظور بانک اسپرم و تخمک به وجود آمده و شما میتوانید با مراجعه به یکی از شعب این بانک و با گفتن ویژگیهای مورد نظر،فرزند دلخواه تان را سفارش دهید و بعد نرم افزار موجود درآن شعبه با جستجو درموجودی اسپرمها و تخمکهایی که بانک از انسانها خریداری کرده و پس از شبیه سازی ترکیب اسپرم و تخمک و به وجودآمدن جنین، نزدیکترین نوزاد پیشنهادی را به درخواست شما روی صفحه مانیتور نشانتان میدهد.

در صورت تایید شما و طی کردن مراحل قانونی نُه ماه بعد میتوانید بچه ی خودتان را تحویل بگیرید.در واقع برای راحتی کارخودتان و همچنین حفظ کردن جنبه ی غافلگیری موضوع میتوانید نشانی منزلتان را بدهید تا نوازد برایتان پست شود.

چه مدل نوزادی سفارش میدهید؟

اساسا با این شیوه ی کاملا آگاهانه بچه دارشدن موافق هستید؟

شاید مدتی بعددیگر این جمله را نشوید که :ما که بچه  نمی خواستیم! شد دیگه!

 

اختیارِانتخابِ مشکل

گاهی در زندگی با انسانهایی روبرو میشویم که با حسرتی درونی ،می گویند و میخواهند که ایکاش جای کس دیگری بودند.

مثلا وقتی  یک آدم متمول را میبینند ،میخواهند جای او باشند،وقتی که از آنها سئوال میکنیم که چرا میخواهی ،جای کس دیگری باشی و نه جایی که الان هستی،میگوید :«چون او درزندگی اش هیچ مشکلی ندارد. »

سعی در اینکه اورا متقاعد کنیم هرکسی در زندگی خودش مشکلاتی دارد که به نظرخودش غیرقابل حل هستند و انسانِ بدون مشکل اساسا، انسان نیست،راه به جایی نمیبرد.

به هرحال به عنوان یک تجربه ی ذهنی فرض کنید قبل از اینکه به دنیا بیایید، تمامِ مشکلاتِ قابل تصور شخصی را برای نوع بشر به شما نشان میدهند.و به شما این اختیار را می دهند که خودتان مشکلاتِ خودتان را انتخاب کنید.(به اندازه ی یک نفربرای یک زندگی)

شما چه مشکلاتی را انتخاب میکنید؟

(توضیح خیلی ضروری:جواب این سئوال واصل این مطلب دربعضی ازاحادیث آمده است.متاسفانه من نتوانستنم اصل مطلب را پیدا کنم.امافکر کنیدکه توضیح ضروری من را نخوانده اید. شایدنوع جواب،به مادرباره ی اینکه راجع به جبر و اختیاروسرنوشت چگونه فکرمیکنیم،کمک کند.)

چیزهایی که نسبت به آنهاانتخابی نداریم ،داریم ؟

ظاهرا وقتی که انسان به دنیا می آید و حتی شاید خیلی قبل تر از آنکه به دنیا بیاد ،خیلی از چیزهایی که دوست دارد ، خودش  نسبت به آنها تصمیم گیری کند و مشخص کند ،تصمیم اش از طرف سیستمی دیگر گرفته شده است.این سیستم میتواند خانواده ،جامعه و یا اکوسیستم طبیعی باشد.

به عنوان مثال اسم انسان توسط خودش انتخاب نمی شود و توسط خانواده انتخاب میشود.

دین و مذهب انسان تا حدود زیادی (تا آنجایی که من مشاهده میکنم و می بینم )توسط جامعه مشخص میشود.

زن یا مرد بودنش هم توسط طبیعت. (شاید)

.سلامتی و طول عمرش تا حدودی توسط عصری که در آن دنیا آمده است

:حالا بیایید فرض کنیم که در روزگاری نامعلوم اتفاقها به این شکل بیافتد

تو تا زمانی که عقلت برسد اسمی نداری و با چیزی مثل شماره تورا خطاب میکنند و وقتی عقلت رسید میتوانی برای خودت اسم تعیین کنی.(به تاثیر اسم بر اخلاق و رفتار آدمها هم میتوانید فکر کنید مثلا اینکه میگویند حسن ها مظلوم هستند و غیره)

تصور کنید که تا زمانی که عقل شما خوب و بد را تشخیص نداده جنسیت شما مشخص نخواهد شد و شما میتوانید خودتان جنسیت خودتان را مشخص کنید .(میتوانید فرض کنید اگر از جنسیتتان راضی نبودید به راحتی، مثل پوشیدن لباسی جدید جنسیت خودتان را عوض کنید).

تصور کنید تا زمانی که عقل شما معنی دین و خدا را متوجه نشده به شما نمی گویند دین تان چیست و در زمان مناسب شما میتوانید اول دین دار بودن یا نبودن و بعد دین و مذهب خودتان را انتخاب کنید.

اینها را در جهانی تصور کنید که کشورها مرزی ندارند و شما در هر کجای دنیا به دنیا آمده باشید ،حقوقی که دارید به رسمیت شناخته است.

میتوانید تصور کنید؟