کدام لحظه از هستی؟

گاهی اوقات دلمان میخواهد، کاش میتوانستیم، شاهد رویدادی در گذشته باشیم.رویدادی که واقعا نمیدانیم چگونه رخ داده است وشاید عده ای درطول تاریخ درباره چگونگی رخ دان آن رویداد بارها و بارها بحث ومجادله کرده باشند.و یا اینکه میدانیم چگونه رخ داده است ،اما میخواهیم آنرا با جزییاتش ببینیم.

مثلا لحظه ی گفتگوی موسی با خدا.یا لحظه ی آفرینش انسان و یا لحظه ای که ظاهرا شیطان انسان را فریب داد و انسان از بهشت هبوط کرد.

دلمان میخواهد بدانیم آن رویداد و اتفاق چگونه رخ داده است .اتفاقی که بعد از آن شاید مسیر هستی عوض شده است.(و احتمالادر مسیر خودش قرار گرفته باشد.)مثلا لحظه ی روشن شدن لامپ ادیسون و یا لحظه ی صحبت کردن گراهام بل با تلفن.

دلمان میخواهد بدانیم رویدادی خاص چگونه و با چه حواشی و ویژگیهایی رخ داده است ،مثلا لحظه ی آشنایی پدرو مادرمان و یا لحظه ای که استاد میخواهد برگه ی امتحان مارا تصحیح کند.

به عنوان یک تجربه ی ذهنی تصور کنید،اگر فرصتی در اختیار شما قرارداده میشد که میتوانستید به عنوان یک ناظر خارج از دستگاه یک یا چند رویداد را درهستی نظاره کنید ،کدام لحظات هستی و کدام رویدادهارا انتخاب میکردید؟

بیگ بنگ یا،ورود کریستف کلمب به آمریکا و یامعراج پیامبر؟و یا هررویدادی دیگر.

سفارش نوازد دلخواه

فرض کنید قبل از اینکه نوزادی به دنیا بیاید،پدر و مادر نوزاد بتوانند نه تنها جنسیت،بلکه ویژگیهای دیگر نوزاد را هم خودشان انتخاب کنند.مانند رنگ چشم،رنگ مو ،فرم بینی،ترتیب دندانها و اندازه لبها.(هرچیزی که فکر میکنند وقتی نوزاد به دنیا آمد دوست دارند آن شکلی باشد.)

فرض کنید برای این منظور بانک اسپرم و تخمک به وجود آمده و شما میتوانید با مراجعه به یکی از شعب این بانک و با گفتن ویژگیهای مورد نظر،فرزند دلخواه تان را سفارش دهید و بعد نرم افزار موجود درآن شعبه با جستجو درموجودی اسپرمها و تخمکهایی که بانک از انسانها خریداری کرده و پس از شبیه سازی ترکیب اسپرم و تخمک و به وجودآمدن جنین، نزدیکترین نوزاد پیشنهادی را به درخواست شما روی صفحه مانیتور نشانتان میدهد.

در صورت تایید شما و طی کردن مراحل قانونی نُه ماه بعد میتوانید بچه ی خودتان را تحویل بگیرید.در واقع برای راحتی کارخودتان و همچنین حفظ کردن جنبه ی غافلگیری موضوع میتوانید نشانی منزلتان را بدهید تا نوازد برایتان پست شود.

چه مدل نوزادی سفارش میدهید؟

اساسا با این شیوه ی کاملا آگاهانه بچه دارشدن موافق هستید؟

شاید مدتی بعددیگر این جمله را نشوید که :ما که بچه  نمی خواستیم! شد دیگه!

 

اختیارِانتخابِ مشکل

گاهی در زندگی با انسانهایی روبرو میشویم که با حسرتی درونی ،می گویند و میخواهند که ایکاش جای کس دیگری بودند.

مثلا وقتی  یک آدم متمول را میبینند ،میخواهند جای او باشند،وقتی که از آنها سئوال میکنیم که چرا میخواهی ،جای کس دیگری باشی و نه جایی که الان هستی،میگوید :«چون او درزندگی اش هیچ مشکلی ندارد. »

سعی در اینکه اورا متقاعد کنیم هرکسی در زندگی خودش مشکلاتی دارد که به نظرخودش غیرقابل حل هستند و انسانِ بدون مشکل اساسا، انسان نیست،راه به جایی نمیبرد.

به هرحال به عنوان یک تجربه ی ذهنی فرض کنید قبل از اینکه به دنیا بیایید، تمامِ مشکلاتِ قابل تصور شخصی را برای نوع بشر به شما نشان میدهند.و به شما این اختیار را می دهند که خودتان مشکلاتِ خودتان را انتخاب کنید.(به اندازه ی یک نفربرای یک زندگی)

شما چه مشکلاتی را انتخاب میکنید؟

(توضیح خیلی ضروری:جواب این سئوال واصل این مطلب دربعضی ازاحادیث آمده است.متاسفانه من نتوانستنم اصل مطلب را پیدا کنم.امافکر کنیدکه توضیح ضروری من را نخوانده اید. شایدنوع جواب،به مادرباره ی اینکه راجع به جبر و اختیاروسرنوشت چگونه فکرمیکنیم،کمک کند.)