مروری برکتاب 90روز نخست یک مدیر (خودتان را توانمندسازید(1))

توضح کاملا ضروری

«کلیه جملات این پست عینا از کتاب 90 روز نخست یک مدیر در اینجا نوشته شده است.این کتاب در متمم هم معرفی شده است . ده چالش کلیدی در این کتاب در ارتباط با انتقال از شغل قدیم به شغل جدید مطرح میشود و من در این پست و دو پست بعدی به خلاصه ی اولین آنها میپردازم.»

یک اشتباه، باور این است که شما در شغل جدید خود به واسطه ادامه ی آنچه در شغل قبلی تان انجام می دادید موفق خواهید شد.«آن ها مرا به علت مهارت و موفقیت هایم در این شغل قرارداده اند»و این استدلال چنین ادامه میباید که:«پس این همان چیزی است که آنهااز من انتظار دارندتا انجام بدهم»این طرزفکر مخرب است،چرا که به نظرمیرسدانجام دادن آنچه شما میدانید چگونه است و اجتناب از آنچه نمی توانید انجام دهید،تنها برای مدتی جواب میدهد.

خودتان را ارتقادهید

شما چگونه میتوانید از این دام اجتناب کنید؟چگونه میتوانید برای پذیرفتن چالشهای موقعیت جدید خودآماده باشید؟این بخش بعضی اصول پایه ای رابرای آمادگی روحی جهت موقعیت جدیدتان ارائه میدهد.

ایجاد یک نقطه سربه سر

حرکت از یک موقعیت به موقعیت دیگر،معمولا در فضایی مبهم اتفاق می افتد.شمابه ندرت پیش ار آنکه وارد یک جدید شوید، اطلاعات زیادی به دست می آورید.شما دریک معضل برای پایان دادن به کار قدیم خود همزمان با تلاش برای تسخیر کار جدید گرفتار میشوید.

ارآنجا که نمیتوانید انتقالی واضح در مسئولیتهای شغلی داشته باشید،لازم است که خودتان رابرای انتقال به صورت ذهنی آماده کنید.یک زمان خاص،مانند تعطیلات آخر هفته را انتخاب کنیدو تصور نمایید در کار ارتقای مرتبه پیدا کرده اید.به صورت آگاهانه ای برای رفتن از شغل قدیم و پذیرش شغل جدید تفکرکنید.زمانی را برای جشن گرفتن این جابه جایی ،حتی به صورت غیررسمی با خانواده و دوستان خود اختصاص دهید.هر آنچه را که سبب تغییرحالت ذهنی شمابرای تغییرمی شود انجام دهید.

دویدن از لحظه شلیک گلوله

انتقال شما از لحظه ای آغاز می شود که متوجه میشوید برای یک کار جدید در نظرگرفته شده اید.این روند تقریبا 90روز پس از آنکه شغل جدیدتان آغاز کردیدبه پایان میرسد.

مراحل کلیدی انتقال

یک چارچوب زمانی سه ماهه قانون سخت و غیرقابل انعطافی نیست،این موضوع بستگی به آن دارد که شما درحال ورود به چه نوع موقعیتهایی هستید.با این حال شما باید 90روز را به عنوان یک سنگ نشان برای برنامه ریزی اهداف خود انتخاب کنید.صرف نظر از اینکه چقدر زمان راصرف آماده سازی خود میکنیدبرنامه ریزی کنید که تا یک سنگ نشان خاص قصد اجرای انجام چه کارهایی را دارید.شما احتمالا زمان زیادی نخواهید داشت،اما حتی چندساعت برنامه ریزی پیش از شروع بسیار موثرخواهدبود.با فکرکردن پیرامون اولین روز کاری تان شروع کنید.تاآخر روزکاری چه کارهایی میخواهید انجام دهید؟سپس به اولین هفته فکر کنیدسپس بروی پایان اولین ماه ،دومین ماه و سومین ماه تمرکز کنید.این برنامه ها ناقص خواهندبود،اما عمل ساده برنامه ریزی به شما کمک میکند ذهن خود را شفاف کنید.

این مطلب ادامه دارد.